Feiten en cijfers

Hieronder vindt u allerhande feiten en cijfers over bossen, de ontbossing, het (FSC)-houtgebruik, gecertificeerde bossen en de houtproductie, de doelen en bosprojecten van het WWF, het FSC-keurmerk, Forest Stewardship Council (FSC) en FSC-Nederland en hout en bos in Nederland.

(Het belang van) Bossen
Er is wereldwijd 38 miljoen vierkante kilometer bos (dat is ruim 1100 keer Nederland). Dit komt overeen met 30% van de totale hoeveelheid land op aarde. Tachtig procent van alle dieren-en plantensoorten is voor hun voortbestaan afhankelijk van bossen. Tropische bossen (47% van alle bossen) – in totaal maar 6 procent van het landoppervlak – herbergen zelfs meer dan de helft van de totale wereldwijde rijkdom aan soorten.

Ontbossing/ illegale kap
Bijna de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde is al verdwenen. Van de overgebleven bossen is circa 10% (op papier) beschermd. Dat wil zeggen dat 90% blootstaat aan allerlei bedreigingen.

De oppervlakte van natuurlijke bossen daalt gemiddeld met een half procent per jaar. Dat is 150.000 vierkante kilometer ofwel bijna vier keer Nederland. Dit is een gemiddeld cijfer: de ontbossing in de tropen gaat nog veel sneller. In de tropen wordt elk jaar 14,2 miljoen hectare ontbost. Jaarlijks verdwijnt 170.000 vierkante kilometer tropisch regenwoud (4 keer Nederland) Elke drie maanden verdwijnt een tropisch bos zo groot als Nederland. Iedere minuut verdwijnt ongeveer 26 hectare bos door ongecontroleerde kap, landbouw of bosbranden en of stormen. Circa 10 tot 20% van het hout dat Nederland importeert is afkomstig uit illegale handel, met andere woorden dit is waarschijnlijk illegaal gekapt.
Jaarlijks wordt 200.000 vierkante kilometer natuurbos omgezet in bomenakkers of productiebos (ruim 5 keer Nederland).

FSC-keurmerk
Wereldwijd zijn meer dan 8000 producten voorzien van het FSC-logo. Het FSC keurmerk is het enige keurmerk dat voldoende garantie biedt dat het hout(product) uit een goed beheerd bos komt.
Forest Stewardship Council (FSC) en FSC-Nederland
Forest Stewardship Council (vrij vertaald: de Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd het bosbeheer wil verbeteren. FSC is in 1993 in Toronto opgericht door 130 vertegenwoordigers uit de wereld. Dit initiatief kwam voort uit een overleg in 1990 in Californië tussen houtgebruikers, handelaren, boseigenaren en vertegenwoordigers van inheemse volkeren, milieu- en mensenrechtenorganisaties hoe zij het beheer van bossen konden verbeteren in combinatie met het tegengaan van ontbossing.

FSC-Nederland is een stichting van en voor bedrijven in Nederland die producten maken of gebruiken die uit goed beheerde bossen komen. Doel is om een bijdrage te leveren aan het wereldwijde probleem van ontbossing.

Hout en bos in Nederland
In Nederland werken zo’n 50.000 mensen in de houtverwerkende industrie en wordt er zo’n 6,35 miljard euro in deze sector omgezet.
Met de kap van het Beekbergerwoud bij Apeldoorn in 1876 verdween ons laatste oerbos. Er zijn geen natuurlijke bossen meer maar wel ‘vrij natuurlijke’ zoals het Savelsbos en Petit Gravier in Zuid-Limburg.

Door de opkomst van de FSC-houtsoorten, is ook het aantal verschillende houtsoorten die worden gebruikt in de Grond-, Weg- en Waterbouw toegenomen. Namen die wellicht exotisch voorkomen, en waarvan u ze afvraagt wat ermee te doen. Daarom is het verstandig altijd te kijken naar de duurzaamheidklasse die een houtsoort heeft. Dat zegt al een boel over de houtsoort. We geven u zoveel mogelijk specificaties, zodat u ze kunt vergelijken met de houtsoorten die u normaal toepast.

Subscribe
Weekly newsletter

Weekly newsletter